Peter Živý

Pozornosť je základ pre naplnený život. Schopnosť sústreďovať pozornosť na rôzne prejavy života okolo nás určuje, či sme naplnení bohatosťou a pestrosťou okolitého sveta.

Na mojom workshope- zážitkovom stretnutí s HRAMI INTUITÍVNEJ PEDAGOGIKY, ktoré veľmi múdro spájajú naše myslenie, cítenie i telo v jeden živý CELOK,…. budeme skákať, behať, tlieskať, dupať, improvizovať,.,ale hlavne cvičiť našu pozornosť v mnohých formách,.. prepájať mozgové hemisféry a vytvárať nové synapsy.

V atmosfére radosti, prítomnosti, sústredenosti a bezpečia môže naše vnútorné dieťa znovu nájsť spojenie s naším vedomím. Toto obnovené spojenie je velkou posilou pre našu tvorivosť, osobný i pracovný život.