Intuitivní pedagogika

Každé jedno INTU stretnutie je hlavne sociálne cvičenie, kde sa všetci učíme ako byť s inými ľuďmi tak, že môžem byť sám sebou. Je to vždy vzácny vzájomný dar, keď sa ľudia stretnú, aby rozvíjali schopnosť hrať sa… Jeden druhému umožnili mnohé zažiť, odhaliť, pozorovať, cvičiť kontakt, komunikáciu… Človek sám to nedokáže, potrebuje na to iných…

Vypráví Peter Živý

Výhody či fenomény súvisiace s trojročným štúdiom INTUITÍVNEJ PEDAGOGIKY.

Vzácne je hlavne bezpečné prostredie bez hodnotenia… Že niekoľko dní na jednom mieste SPOLU s inými ľudmi môžme zažívať veľa kreativity, ľudskosti, hravosti, sústredenia, pokoja i dynamiky, cvičenia pozornosti, komunikácie i kontaktu… Venovať sa sám sebe, položiť si otázky “ ako sa mám? ako sa cítim? kto som? ako to že som?“ a môcť byť v nich ponorený… Pozorovať v sebe mnohé procesy, ktoré sa v súvislosti s nimi vynoria… Mnohé pocity i záťaže s tým súvisiace…

Celá skupina postupne svojim tempom preniká do hlbokých súvislostí, INTU pedagogiky, skrze zážitky sa otvára pochopenie originality tohto pohľadu na vzdelávanie Človeka… Vzniká akýsi organický budujúci proces, kde krok za krokom, stretnutie za stretnutím, sa roztvárajú nové rozmery, súvislosti, pohľady na detstvo i dospelosť, mení a prehlbuje sa prežívanie vlastného Života… Vznikajú veľmi osobné a priateľské vzťahy medzi účastníkmi, vrátane lektorov….

Netreba cestovať do Nemecka, Švédska, ale sa to deje v Čechách, v česky hovoriacom prostredí, v našej slovanskej kultúre, blízko to je i pre Slovákov… Trojročné INTU vzdelávanie v Čechách je čímsi výnimočným pre celý vývoj intuitívnej pedagogiky – je to unikát, originálny impulz, ktorý neprebieha v žiadnej inej krajine… Nevedú ho priamo tvorcovia intuitívnej pedagogiky zo švédskej školy Solvik, ale absolventi INTU kurzov v Nemecku a vo Švédsku, ktorí princípy INTU pedagogiky vniesli hlboko do svojho života, práce, vzťahov či kreatívneho prejavu do spoločnosti… Trojročné vzdelávanie v Čechách je zaujímavé i pre samotných tvorcov INTU pedagogiky, pretože môžu byť svedkami toho, ako sa ich veľmi originálne dielo šíri bez ich priamej aktívnej účasti.

„Čím viacej sa ľudia venujú vzájomnému priblíženiu, prehĺbeniu, pochopeniu, tým menej je vojen na Svete“
Pär Ahlbom