Kniha Rozhovory s Iris Johansson

Thomas Pedroli vydal knihu Rozhovory s Iris Johansson, která byla přeložena do českého jazyka a v těchto dnech vydána pod názvem Intuitivní pedagogika, škola budoucnosti.

Knihu si můžete objednat přes tento formulář a následně se domluvit na předání.

Zatím si můžete přečíst co o ní napsala Johana Doubravová, která knihu přeložila a je účastnice kurzů s Iris ve Švédsku.

 

Proč si přečíst rozhovory s Iris Johansson?

Iris Johansson dává člověku možnost jako autistka, která se naučila výborně komunikovat, podívat se na život jinak. Vidět, co je na životě opravdu důležité. Že to nejsou auta, šaty ani diplomy, ale to, jak se cítíme uvnitř sebe samých, a jaké vztahy máme s okolím. Své pohledy přináší Iris „z atmosféry“, kterou má každý člověk kolem sebe a ve které se společně pohybujeme. Že jsou to informace pravdivé, pocítí člověk, když s Iris mluví o svém životě. Iris mluví o myšlenkách a pocitech, které jsou člověku důvěrně známé, ale nemá je úplně ve vědomí. Svým „čtením z atmosféry“, kterého jsme podle Iris schopni všichni a ve kterém se může člověk cvičit na seminářích s Iris, umí Iris vrhat světlo na nehmotný svět uvnitř nás i na celé Zemi.

Pohledy Iris umožní zároveň každému pocítit, že má svoji danou hodnotu tím, že žije, bez ohledu na to, čeho v životě dosáhne anebo co se mu nepovede. Že není nic dobré ani špatné a že chybovat je přirozenou součástí života. Problémy, které má, odrážejí jeho vnitřní konflikty. Ty člověk často nevidí, nebo je nevidí zcela. Z pohledu Iris je navíc zřejmé, že jen také uvnitř sebe může všechny konflikty opravdu vyřešit. I když nejlepší cestou jak poznat Iris je asi vypravit se za ní na seminář a vyzkoušet si mluvit s ní o svém životě, mohou tento úhel pohledu na život alespoň částečně zprostředkovat také rozhovory s Iris.

Může se stát, že na jednotlivých místech rozhovoru člověk rozpozná něco o sobě nebo o životě, co vlastně dobře ví nebo věděl. Někdy to může bolet, ale zároveň člověk pocítí úlevu. Otázky v rozhovorech pocházejí od různých účastníků seminářů s Iris, jsou živé a ze života. V odpovědích nabízí Iris vždycky to, s čím může člověk, který otázku položil, pracovat. Ucítí totiž, že Iris umí vidět jeho „problém“ podobně jako on a že ona navíc vidí myšlenky a pocity, které mu brání problém vyřešit a pohnout se kupředu.

Iris mluví zároveň hodně o škole a vzdělávání v současném období komunikačního a technologického propojení. Nabízí pohledy na to, co je pro dnešní děti důležité. Mluví o temné hmotě a zvědomuje nám, jak málo toho můžeme uchopit myšlením a poznáním. Ačkoli jde o úvahy o škole, vracejí nás zpátky k sobě, ať se na téma díváme z pohledu pedagoga, rodiče nebo z jiného zájmu. Každý se může sebe ptát, dokážu být s dětmi, aniž bych je hodnotil? Jsem opravdu autentický a upřímný? Jsem otevřený a dokážu přijmout, že cokoli jsem se naučil nebo dozvěděl o světě je jen jeho malou částí? Chci se na svět dívat se zvědavostí a učit se, i když jsem už dospělý? Chci v životě rozvíjet svůj potenciál a své schopnosti a sdílet je s dětmi? Odpovědi na otázky související s novou školou vedou člověka k sobě a svým vnitřním konfliktům. Čtení rozhovorů s Iris může člověku dodat odvahu je chtít nahlídnout a postupně je v sobě rozpustit. A to je vlastně i dobrý začátek k jakékoli nové škole současnosti.